تعرفه ها و خريد ردياب

پنل پایه

نصب در یك گوشی
تومان40
تومان ۲۹ نا محدود
 • دارای تمام امکانات
 • بدون تاریخ انقضاء
 • بدون محدودیت در نصب
 • بدون شارژ ماهیانه
 • بدون شارژ سالیانه
 • یک ماه پشتیبانی و آموزش
محبوب

پنل برنزی

نصب در دو گوشی
تومان60
تومان ۳۹ نا محدود
 • دارای تمام امکانات
 • بدون تاریخ انقضاء
 • بدون محدودیت در نصب
 • بدون شارژ ماهیانه
 • بدون شارژ سالیانه
 • دو ماه پشتیبانی و آموزش
65% تخفيف

پنل نقره ای

نصب در پنج گوشی
تومان85
تومان ۵۹ نا محدود
 • دارای تمام امکانات
 • بدون تاریخ انقضاء
 • بدون محدودیت در نصب
 • بدون شارژ ماهیانه
 • بدون شارژ سالیانه
 • شش ماه پشتیبانی و آموزش
70% تخفيف

پنل طلایی

بدونه محدوديت در نصب
تومان150
تومان ۹۹ نا محدود
 • دارای تمام امکانات
 • بدون تاریخ انقضاء
 • بدون محدودیت در نصب
 • بدون شارژ ماهیانه
 • بدون شارژ سالیانه
 • یک سال پشتیبانی و آموزش
66% تخفيف