دسترسی محدود شده

چنانچه ردیاب مای کنترل را خریداری نموده اید با نام کاربری وکلمه عبور هنگام خرید وارد شوید.

سپس يك بار برنامه را ببنديد مجددا وارد شود پنل مديريت به شما نمايش داده خواهد شد.

پشتيبانی واتساپ

واتساپ