ردیاب گوشی پیشرفته یک نرم افزار مانیتورینگ تلفن همراه است که به شما اجازه میدهد تمام جزئیاتی که در تلفن فرزندتان است را مشاهده کنید و استفاده از آن رایگان است