درباره ما

مای کنتری یه نرم افزار آموزشی جهت کنترل فرزندان زیر 18 سال میباشد

و دسترسی به تمام اطلاعات گوشی را به شما میدهد در استفاده از آن احتیاط کنید و فقط برای فرزندان خود از آن استفاده نمایید

رضایت طرف مقابل جهت ردیابی از نظر ارفی و قانونی ملاک است

چنانچه در این خصوص سوال یا به پشتیبانی نیاز دارید از طرق دکمه پایین با ما در ارتباط باشدید